Surgical Methods of Zygomaticomaxillary Complex Fracture
So Young Ji, Seung Soo Kim, Moo Hyun Kim, Wan Suk Yang
Arch Craniofac Surg. 2016;17(4):206-210.   Published online 2016 Dec 23     DOI: https://doi.org/10.7181/acfs.2016.17.4.206
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Application of computer-assisted surgery techniques in the management of zygomatic complex fractures
Xiao Zhang, Chao-Ying Han, Min-Jia Dai, Jin-Long Chen, Xiao-Hui Zheng, Jie Long, Wei Tang, Wei-Dong Tian, Lei Liu
Chinese Journal of Traumatology.2018; 21(5): 281.     CrossRef